Přesun na obsah

Dnes je 30.3.2023

Svátek má Arnošt

SDDM Ostrava-Zábřeh

Fotogalerie

Svatý kopeček zoo


Salesiánský dům dětí a mládeže

Klub SHM Ostrava – Zábřeh

Volgogradská 2, 700 30 Ostrava – Jih

tel.: 596 751 697

Naše základní pravidla

soubor ke stažení

  1. SDDM, Klub SHM Ostrava Zábřeh je nestátní neziskovou organizací  pro děti a mladé lidi od 6 do 16 let.
  2. Zřizovatelem je Salesiánské hnutí mládeže (občanské sdružení s celorepubli-kovou působností).
  3. V prostorách SDDM je nutné se přezouvat.
  4. Peníze, doklady a cennější věci doporučujeme uschovat v baru nebo u animátorů.
  5. Do SDDM nenosíme předměty, které mohou ublížit na zdraví, ohrožovat provoz a bezpečnost nebo čistotu prostředí. Pokud bude u někoho zjištěn některý z těchto předmětů, bude mu odebrán nebo dotyčný bude požádán, aby naše prostory opustil.
  6. Při hrách, sportu a zábavné činnosti šetříme zařízení a materiál SDDM. Kdo úmyslně zničí nebo poškodí některou věc, musí ji po domluvě s vedoucím nahradit.
  7. V SDDM a v přilehlé zahradě nekouříme, nepijeme alkohol, nepožíváme drogy a omamné látky, nepliváme, nepoužíváme nadávky ani jiná hrubá a sprostá slova.
  8. Každý návštěvník SDDM se snaží být ohleduplný, čestný a solidární k druhým. Vzniklé spory se snaží řešit nenásilnými prostředky, domluvou, příp. za pomoci animátorů.
  9. Všichni, kdo navštěvují SDDM a přilehlou  zahradu i hřiště jsou povinni respektovat pokyny vedoucích, animátorů a jiných osob, odpovídajících za provoz SDDM.
  10. Kdo úmyslně porušuje tato pravidla, bude požádán, aby SDDM opustil, příp. aby k nám dočasně nechodil. Za těžší přestupky (ničení majetku, ubližování druhým, hrubá vulgarita) může být dotyčný z celého areálu SDDM zcela vyloučen.

Tato opatření se vztahují i na všechny akce, pořádané SDDM.

 

V Ostravě, 1.1.2007

 

Provozní řád hřiště