Přesun na obsah

Dnes je 30.3.2023

Svátek má Arnošt

SDDM Ostrava-Zábřeh

Fotogalerie

Svatý kopeček zoo


Výroční zpráva za rok 2007 ke stažení (6.6 MB)

Salesiánský dům dětí a mládeže

Klub SHM Ostrava - Zábřeh

Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh

 

Cílová skupina

SDDM je  zařízením, otevřeným pro všechny děti a mladé lidi bez rozdílu rasy, schopností, vloh, náboženského vyznání atd. Je určen především pro děti školního věku (6-16 let). Adekvátně k procentuálnímu zastoupení romské populace v dané lokalitě navštěvují SDDM i děti romské.

Zvláštní pozornost je věnována dětem z nefunkčních, neúplných, rozpadlých a sociálně slabších rodin (vícečetné rodiny, nezaměstnaní rodiče, děti invalidních důchodců).

Většina návštěvníků SDDM jsou děti neorganizované, bezprizorní, které by jinak trávily svůj volný čas mezi panelovými domy na ulicích sídliště nebo které si z finančních a sociálních důvodů nemohou dovolit hradit nákladné aktivity, nabízené některými jinými organizacemi.

V současné době navštěvuje SDDM pravidelně cca 200 dětí a jejich počet se stále zvyšuje (počet registrací k 31.12. 2007 je  650).

V létě 2003 byla dána do provozu i nově zrekonstruovaná zahrada se sportovním hřištěm (asfaltový povrch, basketbalové koše), která dětem slouží jako místo čekání na kroužky, odpočinku, her a zábavy. Zahrada má denní provoz, dopoledne ji navštěvují maminky s malými dětmi a odpoledne školní děti a mládež.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

1. Zůstatek k 31.12. 2007:............................... ..... 52 600,- Kč                            Zůstatek v pokladně ....................................................  24 800,-Kč

Zůstatek v bance .........................................................  27 800,- Kč

2. Příjmy v roce 2007: .........................................  642 379 Kč               

Dotace MMO, odbor SVZ .......................................... 300 000,- Kč

                Dotace MMO, odbor KŠMS .......................................   50 000,- Kč

                Dotace ÚMOb Ostrava – Jih .......................................   10 000,- Kč

                Dotace nadace Pro radost ............................................   10 000,- Kč

                Dotace MŠMT – neorganizovaná mládež ...................   34 800,- Kč

                Dotace MŠMT – organizovaná mládež .......................   62 500,- Kč 

                Sponzorské dary  ......................................................... 107 500,- Kč

                Příjmy od klientů   .......................................................   54 600,- Kč

                Finanční úřad Ostrava II – proplacení daňového bonusu.     12 900,-Kč

                Bankovní úroky ...................................................................  79,- Kč

3. Výdaje v roce 2007: ....................................   589 779,- Kč    

                Mzdové náklady ...................................................   150 890,- Kč

                Odvody soc. a zdr. poj. ...........................................  78 200,- Kč

                OON ( DPP) ...........................................................   21 000,- Kč

                Spotřeba el. energie ................................................   25 000,- Kč

                Vodné, stočné ...........................................................   9 200,- Kč

                Teplo + TUV .........................................................    96 820,- Kč

                DDHM ....................................................................   77 320,- Kč

                Spotřeba materiálu ................................................     66 589,- Kč 

                Opravy, údržby .......................................................   22 170,- Kč

                Pronájem tělocvičny .................................................   5 600,- Kč

                Pojistné .....................................................................   5 130,- Kč

                Služby .....................................................................   14 200,- Kč

                Drogerie, čistící prostředky ....................................     3 000,- Kč

                Fotografie, fotopráce ..............................................     5 560,- Kč

      Ostatní výdaje .........................................................     9 100,- Kč

SDDM  nabízí tyto aktivity:

 • zájmové kroužky (volnočasové aktivity)
 • otevřený klub (oratoř)
 • nízkoprahové aktivity:
 • Klubíčko (pro 5-7 leté)
 • Klubko (pro děvčata 10-13 let)
 • Kutil (pro chlapce 8-13 let)
 • Mažoretky (v rámci otevřeného klubu)
 • jednorázové akce
 • dny řemesel, rukodělné workshopy
 • sportovní turnaje
 • víkendové a prázdninové pobyty
 • 1x za měsíc dětská mše svatá
 • aktivity na zahradě

Vedoucí kroužků a pomocníci v SDDM:

Ing. Dagmar Vedrová – předsedkyně Klubu SHM

kroužky: vaření

oratoř, jednorázové akce, účetnictví, správa zahrady

Marie Zímová

kroužky: hra na klávesy, hra na flétnu, hudební nauka

Klubíčko, oratoř, jednorázové akce

Mgr. Ludmila Němcová

kroužek malování

náboženství, oratoř, mažoretky, jednorázové akce

Zdeňka Korousová

kroužky: divadlo, hra na kytaru

Klubko, oratoř, jednorázové akce

Bc. Radek Zajac

kroužek stolního tenisu

Stanislav Adamec

kroužek hry na kytaru

asistence na zahradě, oratoř, Kutil, jednorázové akce

Petr Pščolka

údržba objektu a zahrady, jednorázové akce

Pavla Školová

kroužek hry na flétnu

mažoretky, oratoř, jednorázové akce

Jiří Janák

jednorázové akce

Ing. Petr Červenka

modelářský kroužek

Eva Červenková

výpomoc v kanceláři

Jana Krčálová

kroužek keramika

jednorázové akce

Dagmar Ritzingerová

oratoř, Klubíčko, jednorázové akce

Ing. Soňa Jarošová

výpomoc v kanceláři

Lenka Elfmarková

kroužek keramika

Pavla Chudá

hra na housle


Volná oratoř

Je nízkoprahovým zařízením se zcela volným přístupem, který není  vázán na pravidelnost docházky, na vlohy, zájmy, schopnosti a možnosti dětí. Chodí sem i děti ze speciálních a zvláštních škol, děti s těžkým sociálním zázemím. Oratoř mívá i víkendový provoz a je hojně a s oblibou navštěvována. Průměrná návštěvnost je kolem 40 dětí za odpoledne.Je otevřena ve středu a v pátek od 14,00 do 18, 30 hodin. Její hlavní náplní jsou volné hry, stolní tenis, stolní fotbal, chňapky, šipky, stolní hry, drobné výtvarné činnosti. Důležitým doplňkem je malý dětský bar. Několikrát do měsíce je oratoř zaměřena tématicky nebo soutěžně.

Zájmové kroužky

Slouží k doplnění a rozšiřování vědomostí dětí a mladých lidí, k rozvoji jejich vloh, kreativity, fantazie, zájmů a schopností. Učí se vzájemné spolupráci, ohleduplnosti a dalším dobrým  lidským vlastnostem.

Ve školním roce 2006/2007 byly nabízeny tyto kroužky:

 • keramika
 • kreslení a malování
 • vaření
 • modelář
 • hudební kroužky: kytara, baskytara, flétna, klávesy,  hudební nauka
 • divadelní kroužek
 • taneční kroužek
 • stolní tenis
 • aranžování
 • náboženství
 • kreslení pohádkových večerníčků pro TV Noe

Klubíčko

Je klubem pro nejmenší ( pěti až sedmileté ), jehož náplní jsou výtvarné činnosti, zpěv, tanec, pohybové a soutěžní hry. Klubíčko s oblibou navštěvuje cca 15 dětí

Klubko

Je určeno pro děvčata ve věku 10-13 let. Jeho náplní jsou různé hry a soutěže, povídání , zpívání atd.

Kutil

Pro chlapce ve věku 7 – 14 let. Jeho náplní je vyrábění jednoduchých hraček a jiných „kutilských“ záležitostí (zajímavostí)...   

Jednorázové akce (přehled do 31.12. 2007)

 • Oslava svátku sv. Jana Boska (zakladatele sester salesiánek)

            31.1.2007

Program - divadelní pohádka O Červené Karkulce (podle Svěráka)

             - soutěžní hry s drobnými odměnami

            Počet účastníků: cca 40

 • Soutěž ve skládání puzzlí

            16.2.2007

            Počet účastníků: 35

 • Maškarní karneval

            18.2.2007

Program: průvod a představení masek, tanec při reprodukované hudbě, procházka pohádkovým lesem( soutěžní stanoviště) vystoupení mažoretek, odměna pěti nejoriginálnějších masek; klaunské vystoupení, bohatá tombola

            Počet účastníků: cca 80

 • Velikonoční oratoř

            4.4.2007

 Program  - divadelní představení biblického příběhu O milosrdném Samaritánovi

                - soutěžní stanoviště s velikonoční tématikou, sladký balíček

            Počet účastníků: cca 40

 • Den Země

            20.4.2007

Program: stanoviště s přírodovědným a ekologickým zaměřením.

            Počet účastníků: cca 50.

 • Festival SHM

            6.5.2007

Program: účast na celostátním kulturním festivalu občanského sdružení SHM. Naše skupina (9 účastníků) předvedla hry na hudební nástroje a taneční vystoupení děvčat.

 • Akademie ke Dni maminek

            13.5.2007

Program: divadelní pohádka O malé Mette, vystoupení dětí z hudebních kroužků, taneční vystoupení děvčat, divácký test, prezentační výstava, drobný dárek pro všechny hosty.

            Počet účastníků: pro rodiče a známé dětí z kroužků...

 • Mariánská oratoř

            16.5.2007

Program: seznámení s životem Panny Marie, soutěžní stanoviště, dětská bohoslužba.

            Počet účastníků: cca 30

 • Zpívání v Domovech pro seniory Čujkovova a Petruškova

            23.5.2007

Program: zpívání písní a vystoupení flétniček a kytar ve dvou nejbližších domovech pro seniory v rámci Dne maminek. Hudební těleso mělo 22 členů.

            Počet účastníků: Čujkovova cca 80, Petruškova cca50

 • Bambiriáda 2007

            25.-27.5.2007

Program: prezentační stánek s výrobou papírových výrobků na špejli, soutěžní stanoviště lov papírových rybek na udici s kovovým háčkem

         Počet účastníků: pro širokou veřejnost

 • Pexesová soutěž 2007

            31.5.2007

Program: soutěž v pexesu pro 3 různé kategorie

Počet účastníků: 36

 • Pouť vedoucích a pomocníků SDDM do Ostrova u Macochy

            17.6.2007

Program: společný výlet vedoucích SDDM do Moravského krasu

Počet účastníků : 16

 • Hudební odpoledne

             24.6.2007

Program: vystoupení dětí z jednotlivých hudebních kroužků

            Počet účastníků: pro rodiče a přátele dětí

 • Závěrečná oratoř

            27.6.2007

Program: taneční vystoupení děvčat, soutěžní hry, štítové bitvy, kolo štěstí, drobné odměny

            Počet účastníků: cca 50

 • Den otevřených dveří

            10.9.2007

Program: Zahájení nového školního roku, registrace, přihlašování do kroužků

 • Ostravské záření

            20.9.2006

Program: procházka pohádkovým lesem, soutěžní

            Počet účastníků: pro širokou veřejnost

 • Svatováclavská pouť

            28.9.2007

Program: historický tanec, skákací hrad, střelnice, soutěžní stanoviště, keramický kruh, výtvarná tvoření, kolo štěstí

 • Drakiáda 2007

            14.10.2007

Program: velká dračí soutěž na louce u Bělského lesa. Společná výroba vlastních draků v SDDM v pátek 12.10. Věcné odměny pro 7 nejoriginálnějších draků

 • Den pro misie

            19.10.2007

Program: seznámení se životem chudých obyvatel misijních oblastí, soutěžní stanoviště o misiích, prodejní výstavka ve prospěch misií, malý benefiční koncert

            Počet účastníků: cca 35

 • Po stopách Anežky České

            14.11.2007

Program: divadelní pohádka, taneční vystoupení děvčat, soutěžní stanoviště o životě a díle české princezny Anežky Přemyslovny, malý dárkový balíček

            Počet účastníků: cca 50

 • Mikulášská besídka

            7.12.2007

Program: prezentace obrazů ze života svatého Mikuláše, soutěžní stanoviště, společná hra pexeso, návštěva svatého Mikuláše s andělským doprovodem, nadílka. Program odděleně pro děti do 10ti let a pro děti 11 a více let

            Počet účastníků: cca 80

 • Zpívání koled

            12.12.2007

Pásmo vánočních koled s kytarovým doprovodem a vystoupení flétniček v rámci malé vánoční akademie pro seniory v Domovech na ulici Čujkovova a Petruškova a v Klubu pro seniory na ul. Čujkovova.

 • Předvánoční oratoř

            21.12.2007

Malý soutěžní turnaj, posezení u stromečku, zpívání koled, figurka z kolekce pro každého

            Počet účstníků: 30

 • Vánoční stromeček pro vedoucí

            21.12.2007

            Společné setkání vedoucích a animátorů SDDM.

Program: Mše svatá, prezentace činnosti SDDM za rok 2007 (v MS Power Point), vánoční nadílka, koledy s kytarou           

 • Vánoční akademie

            22.12.2007

Program: divadelní představení, prezentace činnosti SDDM za rok 2007 (v MS Power Point), taneční vystoupení děvčat, představení dětí z hudebních kroužků, malý dáreček pro každého (vánoční pohlednice ve prospěch misií, nakreslily děti z oratoře)

 • Silvestrovská oslava

            31.12.2007

Program: společné hry, soutěže, loterie Bingo, přípitek Rychlými špunty, slavnostní vypuštění 3 rachejtlí (Fontán) na hřišti SDDM

 

Dny řemesel, workshopy:

 • Papírová řemesla

            21.2.2007

Ukázka ruční výroby papíru, výrova drobných dárků, užitkových a dekoračních předmětů z papíru.

            Počet účastníků: cca 60

 • Velikonoční řemesla

            28.3. a 30.3.2007

Výrobky s velikonoční a jarní tématikou, karabáče, dekorační předměty, přáníčka

            Počet účastníků: cca 120

 • Podzimní tvoření

            17.10.2007

Výroba dekoračních a drobných užitkových předmětů z přírodních materiálů v pestrých barvách podzimu.

            Počet účastníků : 45

 • Vánoční řemesla

            12. a 14.12.2007

Výroba přáníček, drobných dárků a vánočních dekorací

            Počet účastníků: 80

 

Sportovní a jiné turnaje

 • ve stolním tenise
 • ve vyřazováku (zahradní turnaj)
 • ve vybíjené (zahradní turnaj)
 • turnaje kroužku florbalu
 • ligová soutěž stolních tenistů (okres Ostrava – muži)
 • turnaj ve florbale v Praze Uhříněvsi (bodovací soutěž)
 • ve streetbalu (zahradní turnaj)
 • v šipkách
 • svatomartinský turnaj ve florbale
 • střediskový vánoční turnaj ve stolním tenise

Výlety a prázdninové pobyty

 •  příměstské jarní prázdniny – jednodenní zajímavé a dobrodružné výlety do okolí Ostravy  (únor 2007)
 • jarní výplaz na Smrk (duben 2007)
 • výlet do Dinoparku ve Vyškově u Brna (květen 2007)
 • výlet na Hrad Svojanov (červen 2007)
 • prázdninový tábor pro starší děvčata v Koněšíně u Třebíče (červenec 2007)
 • prázdninový tábor pro chlapce (Moravský Kras) (červenec 2007)
 • prázdninový tábor pro mladší děvčata v Mostech u Jablunkova
  (červenec 2007)
 • soustředění stolních tenistů v Bystřici pod Hostýnem (červenec 2007)
 • soustředění stolních tenistů v Ostravě (srpen 2007)
 • výlet do arboreta Bílá Lhota u Olomouce (září 2007)
 • výlet do Javoříčských jeskyní a na hrad Sovinec (říjen 2007)